Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong công nghiệp chế biến

Thứ bảy, 20/04/2019 | 05:38

Thứ bảy, 20/04/2019 | 05:38
Giải pháp phát triển dừa Bến Tre theo hướng bền vững

Giải pháp phát triển dừa Bến Tre theo hướng bền vững

Sự phát triển của ngành Dừa tỉnh Bến Tre trong thời gian qua chưa thật sự bền vững, nguồn nguyên liệu và thị trường đầu ra không ổn định, chất lượng sản phẩm chưa đồng bộ, khó khăn trong đổi mới công nghệ, đặc biệt biến đổi khí hậu có tác động lớn đến phát triển của ngành Dừa

TP. HCM đưa thực phẩm sạch vào nhà hàng, trường học

TP. HCM đưa thực phẩm sạch vào nhà hàng, trường học

Lượng thực phẩm từ các cơ sở được cấp chứng nhận an toàn gần 200.000 tấn, đủ cung ứng cho nhà hàng khách sạn ở TP HCM.

Video

Nha Trang: Ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi tôm

Việt Nam là một quốc gia được đánh giá có nhiều thế mạnh trong việc phát triển nghề nuôi tôm. Tuy nhiên, song song với sự phát triển đó thì hiện nay phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong việc giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường và dịch bệnh trên tôm nuôi. Để khắc phục khó khăn và hướng tới một nền sản xuất an toàn. Trong những năm gần đây, Viện nuôi trồng thủy sản đại học Nha Trang đã tiến hành nghiên cứu và ứng dụng, chế biến chế phẩm sinh học trong nuôi tôm.

lên đầu trang