Thứ tư, 26/01/2022 | 05:05

Thứ tư, 26/01/2022 | 05:05

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHCN

Từ khóa: Thời gian:
Danh mục: Đơn vị thực hiện:
STT Tên nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Thời gian thực hiện
1 Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ và thiết bị sản xuất nước chấm từ đậu tương Viện Công nghiệp Thực phẩm 2007 - 2008
Tổng số lượt truy cập :
  • 3
  • 9
  • 7
  • 1
  • 0
  • 3
  • 1
lên đầu trang