Thứ tư, 26/01/2022 | 06:16

Thứ tư, 26/01/2022 | 06:16

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHCN

Từ khóa: Thời gian:
Danh mục: Đơn vị thực hiện:
STT Tên nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Thời gian thực hiện
3 Sản xuất một số loại rượu đặc sản từ thốt nốt Viện Công nghiệp Thực phẩm (Phân viện TP. Hồ Chí Minh) 2009 - 2010
2 Hoàn thiện ứng dụng công nghệ vi sinh và enzym trong sản xuất nước mắm Công ty cổ phần Thuỷ sản Nghệ An 2009 - 2011
1 Sản xuất chế phẩm nấm mốc và ứng dụng trong chế biến chao ở quy mô vừa và nhỏ Viện Công nghiệp Thực phẩm (Phân viện TP. Hồ Chí Minh) 2009 - 2010
Tổng số lượt truy cập :
  • 3
  • 9
  • 7
  • 2
  • 8
  • 1
  • 9
lên đầu trang