Thứ tư, 26/01/2022 | 05:17

Thứ tư, 26/01/2022 | 05:17

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHCN

Từ khóa: Thời gian:
Danh mục: Đơn vị thực hiện:
STT Tên nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Thời gian thực hiện
1 Hoàn thiện ứng dụng công nghệ vi sinh và enzym trong sản xuất nước mắm Công ty cổ phần Thuỷ sản Nghệ An 2009 - 2011
Tổng số lượt truy cập :
  • 3
  • 9
  • 7
  • 1
  • 0
  • 6
  • 2
lên đầu trang