Thứ tư, 27/10/2021 | 22:12

Thứ tư, 27/10/2021 | 22:12

Liên hệ

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Ban điều hành Đề án Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong công nghiệp chế biến đến năm 2020

Vụ Khoa học và công nghệ - Bộ Công Thương 

Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 84-24-2.2202.412

Fax: 84-24-2.2202.412


Tổng số lượt truy cập :
  • 3
  • 2
  • 4
  • 8
  • 6
  • 8
  • 2
lên đầu trang