Thứ tư, 23/09/2020 | 21:57

Thứ tư, 23/09/2020 | 21:57

Liên hệ

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Ban điều hành Đề án Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong công nghiệp chế biến đến năm 2020

Vụ Khoa học và công nghệ - Bộ Công Thương 

Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 84-24-2.2202.412

Fax: 84-24-2.2202.412


Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 6
  • 4
  • 7
  • 9
  • 7
  • 6
lên đầu trang