Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong công nghiệp chế biến

Thứ tư, 19/06/2019 | 00:07

Thứ tư, 19/06/2019 | 00:07

Tin tức

Cập nhật lúc 09:21 ngày 06/10/2018

Ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất cá hộp không thanh trùng từ cá tra và cá ba sa

Viện nghiên cứu Hải sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mới đây đã hoàn thành đề tài nghiên cứu  “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để sản xuất cá hộp không thanh trùng từ cá tra và cá ba sa”. Đề tài do Th.S Phạm Thị Điềm là chủ  nhiệm trong khuôn khổ đề án ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020. Ngày 15/8/2018,Viện nghiên cứu Hải sản đã tổ chức hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đối với đề tài. 
Sản phẩm cá tra và cá ba sa đóng hộp 
Một số kết quả thực hiện đề tài:
- Xây dựng được dự thảo tiêu chuẩn nguyên liệu (TCCS01/2016) cho sản xuất sản phẩm cá tra, ba sa đóng hộp không thanh trùng
-  Sản xuất được chế phẩm vi khuẩn lactic từ 03 chủng Lactobacillus sp. (L. farcimicis; L. plantarum; L. farcimisis) có khả năng sinh bacterocin và lactic cao, đã sử dụng chế phẩm này trong quá trình tạo dịch lên men để sản xuất sản phẩm cá hộp không thanh trùng;
- Xây dưng được quy trình công nghệ và mô hình thiết bị sản xuất sản phẩm cá tra đóng hộp không thanh trùng trên hệ thống thiết bị chuyên dụng, với quy mô 50-100 hộp/mẻ;
- Sản xuất thử nghiệm sản phẩm cá tra đóng hộp không thanh trùng ở nhiều quy mô khác nhau với quy mô sản xuất ở công ty IDI…
 Đề tài đã thực hiện theo đúng tiến độ hoàn thành đầy đủ các nội dung nghiên cứu và đạt được mục tiêu đề ra. Các sản phẩm của đề tài đều đạt được tiêu chí chất lượng từ mức đạt trở lên và đảm bảo yêu cầu khoa học cần đạt; số lượng và khối lượng đều đầy đủ theo đăng ký, trong đó có một số sản phẩm  vượt về số lượng, đăng ký sở hữu trí tuệ đã có quyết định chấp nhận đơn là vượt so với chỉ tiêu sản phẩm theo đăng ký.u dự án với kết quả 7/7 phiếu đạt.
Vụ Khoa học và công nghệ
lên đầu trang