Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong công nghiệp chế biến

Thứ ba, 18/06/2019 | 23:55

Thứ ba, 18/06/2019 | 23:55

An toàn thực phẩm

Cập nhật lúc 03:33 ngày 24/09/2018

Bộ Công Thương triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2018

Ngày 5/6, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm với mục tiêu đảm bảo 100% sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ phù hợp quy định về an toàn thực phẩm.
Căn cứ Kế hoạch số 315/KH-BCĐTƯATTP ngày 16/4/2018 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2018, ngày 5/6, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch số 4453/KH-BCT triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương năm 2018.

Thông tin về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm là yêu cầu bắt buộc phải công bố hằng năm.
Bộ Công Thương giao Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng báo cáo kết quả hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2018 của Bộ Công Thương để trình Bộ trưởng báo cáo Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm; kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác hậu kiểm của Sở Công Thương các tỉnh, thành phố Hưng Yên (quý II/2018); Thừa Thiên - Huế, Vĩnh Long (quý III/2018); Long An, Hải Dương (quý IV/2018).
Vụ Thị trường trong nước và Cục Quản lý thị trường được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ, các cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước do Bộ Công Thương chỉ định và Sở Công Thương/Ban Quản lý an toàn thực phẩm một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Sở Công Thương các tỉnh: Hưng Yên, Thừa Thiên - Huế, Vĩnh Long, Long An, Hải Dương, Bắc Giang, Khánh Hòa, Hà Nội, Bình Dương, Trà Vinh, An Giang, Đồng Nai và Ban Quản lý an toàn thực phẩm TP HCM, Đà Nẵng, Bắc Ninh chủ động xây dựng kế hoạch, phân cấp tổ chức thực hiện công tác hậu kiểm an toàn thực phẩm của ngành Công Thương trên địa bàn quản lý.
Theo PetroTimes
lên đầu trang