Thứ sáu, 29/05/2020 | 07:05

Thứ sáu, 29/05/2020 | 07:05

Kiến thức khoa học

Cập nhật 01:38 ngày 09/10/2019

Lâm Đồng: Ứng dụng KH&CN trong sản xuất giống cá tầm Nga và cá tầm Xibêri

Trong khuôn khổ Chương trình nông thôn miền núi giai đoạn 2016-2025, Bộ KH&CN đã phê duyệt thực hiện dự án “Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sản xuất giống cá tầm Nga và cá tầm Xibêri tại tỉnh Lâm Đồng”. Dự án do Công ty TNHH Đà Lạt Caviar chủ trì, đơn vị hỗ trợ chuyển giao công nghệ là Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản III.
Mục tiêu của dự án là ứng dụng thành công công nghệ sản xuất giống nhân tạo cá tầm Nga và cá tầm Xibêri tại Lâm Đồng để hạn chế nhập khẩu, tiến tới chủ động hoàn toàn nguồn cung cấp con giống trong nước, hạ giá thành sản xuất, nâng cao năng suất và đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất cá tầm thương phẩm.
Để thực hiện được mục tiêu trên, dự án sẽ nhận chuyển giao quy trình công nghệ sinh sản nhân tạo, ương giống cá tầm Nga và cá tầm Xibêri từ cơ quan chuyển giao công nghệ. Trên cơ sở đó, xây dựng mô hình sản xuất giống nhân tạo (quy mô đàn cá bố mẹ là 1.000 con để tạo ra 1 triệu con cá bột đảm bảo chất lượng, không bệnh tật), mô hình ương giống cá tầm Nga và cá tầm Xibêri từ cá bột lên cá giống với tỷ lệ sống trên 60%, cỡ cá giống 10-15 g/con, đảm bảo chất lượng, không bệnh tật. Hy vọng rằng, với sự quyết tâm cao của cơ quan chủ trì và sự hỗ trợ từ cơ quan chuyển giao công nghệ, dự án sẽ thực hiện thành công mục tiêu đề ra, góp phần thúc đẩy nghề nuôi cá nước lạnh ở Lâm Đồng nói riêng, Việt Nam nói chung phát triển nhanh, hiệu quả.
Hà Thanh


Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 0
  • 5
  • 8
  • 4
lên đầu trang