Thứ ba, 02/06/2020 | 15:08

Thứ ba, 02/06/2020 | 15:08

Tin tức

Cập nhật 09:57 ngày 30/12/2019

Kiểm tra tiến độ đề tài nghiên cứu do Viện nghiên cứu CNSH và hoá dược NOVA thực hiện

Chiều ngày 27/12/2019, tại văn phòng Viện nghiên cứu công nghệ sinh học và hoá dược NOVA (NOVAINS) đã diễn ra buổi kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài “Nghiên cứu chế phẩm và thực phẩm chức năng giàu Glucosamine và Chondroitin sulfate (CS) từ phụ phẩm của quá trình chế biến gia cầm”. Tham dự buổi làm việc có tổ kiểm tra từ Bộ Công Thương, tổ thẩm định và đại diện các đơn vị thực hiện và đồng thực hiện.
Tiến sỹ Dương Xuân Diêu, đại diện Bộ Công Thương đọc Quyết định thành lập đoàn kiểm tra

Báo cáo về tiến độ thực hiện, TS. Đặng Trần Hoàng, chủ nhiệm đề tài cho biết nhóm nghiên cứu đã hoàn thành 5 công việc, đang triển khai 10 công việc trên tổng số 34 công việc trong 9 nội dung chính.
Về kết quả, TS. Hoàng báo cáo “đã xác định thành phần hoá-lý, bao gồm hàm lượng protein, hàm lượng hydratcabon, hàm lượng CS, hàm lượng GS, của một số phụ phẩm của quá trình chế biến gia cầm. Thêm vào đó, nhóm nghiên cứu cũng đã xây dựng được bộ tiêu chuẩn nguyên liệu sản xuất CS và Glucosamine từ chân gà”.
Tiến sỹ Đặng Trần Hoàng báo cáo kết quả công việc giai đoạn 2019
Ngoài ra, nhóm nghiên cứu cũng đã xác định được các điều kiện xử lý nguyên liệu bằng dung dịch kiềm NaOH và chần trong nước ở nhiệt độ 85oC; và thu nhận bột sụn chân gà khô. Qua đó kết luận xử lý theo phương pháp thứ hai cho ra hiệu suất thu hồi CS cao nhất, đạt 93,69%, so với phương pháp thứ nhất chỉ đạt từ 88,48-87,46%.
Về nội dung công việc thứ tư, đại diện nhóm nghiên cứu báo cáo "đã xác định được enzyme phù hợp cho quá trình trích ly là Papain và điều kiện thích hợp cho quá trình trích ly CS từ bột sụn chân gà khô. Tại các điều kiện trích ly này, hiệu suất thu hồi bột chiết sụn chân gà khô đjat giá trị lớn nhất, 93,79%, và hàm lượng CS trong bột chiết sụn lớn nhất là 3,96%".
Về kết quả công việc thứ năm, TS. Hoàng báo cáo đã lựa chọn được tỷ lệ TCA bổ sung phù hợp và nhiệt độ phù hợp cho quá trình kết tủa protein khỏi dịch chiết CS từ sụn chân gà.
Đại diện hội đồng kiểm tra của Bộ Công Thương nhận xét nhóm đã hoàn thành kịp tiến độ công việc trong giai đoạn 2019 nhưng lưu ý giai đoạn 2020 khối lượng công việc còn lại tương đối nhiều, vì vậy nhóm nghiên cứu cần hết sức tập trung để hoàn thành kịp tiến độ. Ngoài ra, hội đồng góp ý mỗi chuyên đề cần hoàn thiện, bổ sung hồ sơ, chứng từ thầu khoán, nguyên liệu đầu vào… đầy đủ theo quy định.
Kết thúc buổi làm việc, đại diện Viện gửi lời cảm ơn những góp ý của tổ kiểm tra và cam kết sẽ nỗ lực hoàn thành mục tiêu đã đề ra.
Thông tin thêm về đề tài
Đề án: Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020
Đề tài: Nghiên cứu chế phẩm và thực phẩm chức năng giàu Glucosamine và Chondroitin sulfate (CS) từ phụ phẩm của quá trình chế biến gia cầm
Đơn vị chủ trì: Viện Công nghệ sinh học và hoá dược NOVA (NOVAINS)
Chủ nhiệm đề tài: TS. Đặng Trần Hoàng

Vụ Khoa học và công nghệ

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 2
  • 4
  • 2
  • 4
  • 3
  • 5
lên đầu trang