Bộ công thương

Công nghệ sinh học

Thứ ba, 28/01/2020 | 20:37

Thứ ba, 28/01/2020 | 20:37

Video

Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm ngành Công Thương – Từ triệu chữ ký tới triệu hành động

Từ nhận thức tới hành động, Chương trình Hành động vì an toàn thực phẩm của ngành Công Thương đã bước sang một tầm cao mới, với hàng triệu triệu người Việt cùng chung tay vì tương lai Việt Nam.

lên đầu trang