Thứ năm, 24/09/2020 | 00:00

Thứ năm, 24/09/2020 | 00:00

Video

Nha Trang: Ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi tôm

Việt Nam là một quốc gia được đánh giá có nhiều thế mạnh trong việc phát triển nghề nuôi tôm. Tuy nhiên, song song với sự phát triển đó thì hiện nay phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong việc giải quyết các vấn đề ô nhiễm môi trường và dịch bệnh trên tôm nuôi. Để khắc phục khó khăn và hướng tới một nền sản xuất an toàn. Trong những năm gần đây, Viện nuôi trồng thủy sản đại học Nha Trang đã tiến hành nghiên cứu và ứng dụng, chế biến chế phẩm sinh học trong nuôi tôm.

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 6
  • 4
  • 8
  • 1
  • 7
  • 6
lên đầu trang