Thứ hai, 06/12/2021 | 13:08

Thứ hai, 06/12/2021 | 13:08

Video

Phân loại và nghiên cứu đặc tính của xạ khuẩn nội sinh YBQ75 phân lập từ cây quế (Cinnamomum cassiaPresl)

Nghiên cứu này tập trung vào định danh, đánh giá hoạt tính kháng VSV kiểm định và xác định sự có mặt của các gen chức năng liên quan đến sinh kháng sinh, sinh kháng sinh nhóm anthracyclin của chủng xạ khuẩn YBQ75 nội sinh phân lập từ cây quế tại tỉnh Yên Bái.

Tổng số lượt truy cập :
  • 3
  • 4
  • 4
  • 3
  • 0
  • 8
  • 1
lên đầu trang