Thứ hai, 06/12/2021 | 13:26

Thứ hai, 06/12/2021 | 13:26

Video

Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM sẵn sàng tham gia Đề án phát triển công nghiệp sinh học ngành Công Thương

Với thế mạnh của mình, HUFI luôn sẵn sàng tham gia Đề án với tư cách vừa đóng góp vừa thừa hưởng thành quả, góp phần mang lại thành công cho Đề án và nhà trường.

Tổng số lượt truy cập :
  • 3
  • 4
  • 4
  • 3
  • 1
  • 7
  • 0
lên đầu trang