Thứ tư, 26/01/2022 | 06:19

Thứ tư, 26/01/2022 | 06:19

Video

Tách chiết anthraquinone từ rễ cây ba kích (Morinda officinalis), ứng dụng sản xuất kẹo cứng

Bài báo công bố kết quả nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình trích ly hoạt chất từ rễ ba kích và ứng dụng xây dựng quy trình sản xuất kẹo bổ sung dịch chiết rễ cây ba kích có hoạt chất anthraquinone.

Tổng số lượt truy cập :
  • 3
  • 9
  • 7
  • 2
  • 8
  • 2
  • 5
lên đầu trang