Thứ tư, 26/01/2022 | 05:13

Thứ tư, 26/01/2022 | 05:13

Video

Nghiên cứu quá trình trích ly Saponin tổng với sự hỗ trợ của sóng siêu âm và đánh giá hoạt tính sinh học của cao chiết từ sâm bố chính (Abelmoschus Sagittifolius)

Trong nghiên cứu này, quá trình trích ly saponin tổng với sự hỗ trợ của siêu âm từ củ Sâm bố chính (Abelmoschus sagittifolius) đã được nghiên cứu.

Tổng số lượt truy cập :
  • 3
  • 9
  • 7
  • 1
  • 0
  • 5
  • 0
lên đầu trang