Thứ sáu, 29/05/2020 | 07:51

Thứ sáu, 29/05/2020 | 07:51

Video

Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất

Thái Nguyên ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất chè, nghiên cứu công nghệ sinh học và các chính sách thúc đẩy phát triển công nghệ sinh học trong thời kỳ mới.

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 0
  • 8
  • 0
  • 0
lên đầu trang