Bộ công thương

Công nghệ sinh học

Thứ tư, 13/11/2019 | 03:58

Thứ tư, 13/11/2019 | 03:58

Video

Ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý nước thải

Việc ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý nước thải ra môi trường đã được nghiên cứu từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, trong quá trình ứng dụng thường hay gặp các vấn đề về chi phí, thể tích bể lớn hoặc xử lý chất thải chưa được triệt để.

lên đầu trang