Thứ sáu, 29/05/2020 | 07:39

Thứ sáu, 29/05/2020 | 07:39

Video

TP Hồ Chí Minh đầu tư công nghệ sinh học đạt hiệu quả cao

Trong giai đoạn 2011- 2015, TP Hồ Chí Minh đã phê duyệt dự án xây dựng Trung tâm công nghệ sinh học với tổng vốn hơn 1.100 tỷ đồng. Mặc dù mới hoàn thành một phần cơ sở hạ tầng nhưng Trung tâm công nghệ sinh học đã có nhiều đề tài được ứng dụng đạt hiệu quả cao trong sản xuất.

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 0
  • 7
  • 8
  • 0
lên đầu trang