Thứ sáu, 29/05/2020 | 08:43

Thứ sáu, 29/05/2020 | 08:43

Video

Ứng dụng công nghệ sinh học trong cuộc sống

Để hạn chế những tác động tiêu cực trong cuộc sống, hiện nay, Việt Nam đã ứng dụng công nghệ sinh học trong các lĩnh vực như xử lý môi trường, nông nghiệp, tiết kiệm điện và bước đầu đã đạt được kết quả tích cực.

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 0
  • 9
  • 1
  • 1
lên đầu trang