Thứ tư, 16/06/2021 | 14:12

Thứ tư, 16/06/2021 | 14:12

Video

Sản xuất thức ăn công nghiệp cho ốc hương

Viện Nghiên cứu nuôi trồng Thủy sản 3 đã tiến hành đề tài thử nghiệm sản xuất thức ăn công nghiệp dành cho ốc hương. Sau gần 2 năm triển khai, kết quả bước đầu được đánh giá khả quan.

Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 6
  • 6
  • 0
  • 2
  • 7
  • 0
lên đầu trang