Thứ sáu, 14/08/2020 | 00:40

Thứ sáu, 14/08/2020 | 00:40

Video

Bộ Công Thương hỗ trợ giải pháp sinh học giúp giảm ô nhiễm trong nuôi tôm CN

Dưới sự hỗ trợ của Bộ Công Thương thông qua Đề án Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong lĩnh vực công nghiệp chế biến đến năm 2020, các nhà khoa học và doanh nghiệp công nghệ Việt Nam đã tìm ra giải pháp cho vấn đề cấp bách này.

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 9
  • 8
  • 9
  • 7
  • 3
lên đầu trang