Bộ công thương

Công nghệ sinh học

Thứ tư, 22/01/2020 | 18:21

Thứ tư, 22/01/2020 | 18:21

Video

Viện Công nghiệp Thực phẩm đề xuất xây dựng Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp trong Công nghệ sinh học

Viện Công nghiệp Thực phẩm đề xuất xây dựng Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp - Nơi hội tụ 3 nhà và được các nhà quản lý rất ủng hộ.

lên đầu trang