Thứ năm, 13/08/2020 | 23:38

Thứ năm, 13/08/2020 | 23:38

Video

Viện Công nghiệp Thực phẩm đề xuất xây dựng Trung tâm hỗ trợ DN trong CNSH

Viện Công nghiệp Thực phẩm đề xuất xây dựng Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp - Nơi hội tụ 3 nhà và được các nhà quản lý rất ủng hộ.

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 4
  • 9
  • 8
  • 8
  • 9
  • 0
lên đầu trang