Thứ sáu, 29/05/2020 | 08:47

Thứ sáu, 29/05/2020 | 08:47

Video

Triển vọng nghề nuôi cá chình

Công ty TNHH Nuôi trồng thủy sản Vạn Xuân đã áp dụng công nghệ ươm, nuôi tiên tiến của Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 3 với hệ thống tuần hoàn khép kín màng lọc sinh học sử dụng oxy lỏng, kiểm soát môi trường và hạn chế dịch bệnh.

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 2
  • 3
  • 0
  • 9
  • 2
  • 4
lên đầu trang