Thứ tư, 23/09/2020 | 22:12

Thứ tư, 23/09/2020 | 22:12

Video

Hợp tác xã nuôi tôm bằng chế phẩm sinh học

Hợp tác xã nuôi tôm quảng canh đi lên từ liên kết sản xuất, đây là một mô hình rất hay đã đem lại thu nhập cao và ổn định.

Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 6
  • 4
  • 7
  • 9
  • 9
  • 9
lên đầu trang