Thứ tư, 04/08/2021 | 03:17

Thứ tư, 04/08/2021 | 03:17

Video

Bảo đảm an toàn thực phẩm: Điều kiện tiên quyết thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm

Bảo đảm an toàn thực phẩm không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với sức khỏe của người dân mà còn thúc đẩy hoạt động thương mại và là điều kiện tiên quyết trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, trong thời gian qua, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đã được các địa phương, doanh nghiệp quan tâm và triển khai một cách chủ động, kịp thời.

Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 8
  • 7
  • 1
  • 6
  • 6
  • 5
lên đầu trang